Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag) - ARN

Under de senaste åren har det skett ett antal förändringar i reglerna för klassificering och transport av litiumbatterier. Framförallt har det stränga restriktionerna arbetats fram utifrån risker som uppmärksammats i samband med flygtransport.

Nu erbjuder vi specifika kurser i transport av litiumbatterier (inklusive utrustningar med litiumbatterier). Våra instruktörer informerar och ger föreläsningar som blandas med ett antal transportuppdrag, genom arbetsuppgifter löser ett antal specifika "case".

Då restriktionerna varierar beroende på vilken typ av celler eller batterier som ska transporteras erbjuder vi nu utbildning i två steg. För dig som endast har celler eller batterier som räknas upp i den vänstra kolumnen nedan är det fullt tillräckligt med steg 1. Om du däremot har celler eller batterier som omfattas av den högra kolumnen rekommenderar vi att du bygger på din utbildning med steg 2.

Steg 1

Steg 2

Litiumceller, primära (Lithium metal cells) ≤ 1 g litium

Litiumceller, primära (Lithium metal cells) > 1 g litium

Litiumbatterier, primära (Lithium metal batteries) ≤ 2 g litium

Litiumbatterier, primära (Lithium metal batteries) > 2 g litium

Litiumjonceller (Lithium ion cells) ≤ 20 Wh

Litiumjonceller (Lithium ion cells) > 20 Wh

Litiumjonbatterier (Lithium ion batteries) ≤ 100 Wh

Litiumjonbatterier (Lithium ion batteries) > 100Wh

Målgrupp

  • Tillverkare och utvecklare av batterier och utrustningar
  • Avsändare
  • Speditörer
  • Fraktombud, lastare, lossare
  • Transportörer

Innehåll

  • Identifiering av olika typer av litiumbatterier
  • Bestämmelser för tillverkning och transport av prototyper
  • Bestämmelser undantagna batterier
  • Bestämmelser för defekta batterier
  • Bestämmelser för batterier till avfall

Kurslängd
En dag

Förkunskaper
Inga

Examen
Kursen avslutas med en test som syftar till att utvärdera att utbildningsmålen är uppfyllda.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om litiumbatterier.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *