Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter - ARN

Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna i regelverken ADR och IMDG-koden och särskilda gränssnitt att beakta vid multimodala transporter. Utbildningen sker i form av klassrumsundervisning där teori och övningar varvas. Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna visa på hur förpackat farligt gods identifieras, packas, märks, dokumenteras och lastas för transport på väg och till sjöss.

Målgrupp

 • Avsändare av farligt gods för väg- och sjötransport
 • Sjö- och vägspeditörer
 • Samlastare av farligt gods i lastbärare
 • Rederier och hamnpersonal
 • Säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras både på väg och till sjöss

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Begränsningar och lättnader
 • Klassificering och identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Tanktransport av farligt gods
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Märkning och etikettering av container och andra lastbärare
 • Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg)
 • Stuvning av farligt gods
 • Separationsbestämmelser
 • Östersjöavtalet

Kurslängd
2 dagar

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Examen
Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods på väg. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk (ADR och IMDG-koden) till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi ADR (2019) samt IMDG-koden (39-18) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.

För anmälan och övriga villkor hänvisar vi till vår hemsida www.dgm.se.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *