Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Säkerhetsrådgivarens uppgifter - Farligt gods i ledningssystem - ARN

Utbildningen ger kunskaper om de uppgifter som åligger säkerhetsrådgivare för farligt gods. Du får dels en genomgång i de krav som ställs genom lagar och regelverk, men kursen behandlar också de krav som ställs i olika standarder för ledningssystem. Genom exempel på olika verktyg och arbetsmetoder får deltagaren en samlad bild om hur man ska arbeta som säkerhetsrådgivare och hur arbetet kan kombineras i det arbete som görs i andra ledningssystem. Utbildningen varvar mellan föreläsningar och olika arbetsuppgifter där deltagaren enskilt och i grupp får arbeta med att genomföra riskanalyser samt arbeta med planering och uppföljning av en verksamhet med farligt gods.

Utbildningen är också en förberedelse för allmänna frågor och fallstudien som Du skall genomföra vid examinationen till säkerhetsrådgivare.

Målgrupp

 • Säkerhetsrådgivare inom farligt gods
 • Chefer och personal med ett samordningsansvar inom Miljö-, Kvalitets- och Säkerhet

Innehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Säkerhetsrådgivarens uppgifter
 • Ansvar och rättsliga påföljder mot brott
 • Krav i olika standarder för ledningssystem (ISO 9001: 2015 och ISO 14001:2015)
 • Att bedöma och analysera risker
 • Planering av verksamhet med farligt gods
 • Hur verksamhet med farligt gods implementeras i processer
 • Nödåtgärdsrutiner
 • Olycks- och tillbudsrapportering
 • Metoder för uppföljning och granskning av verksamheten
 • Innehåll i Säkerhetsrådgivarens årsrapport

Kurslängd
Två dagar

Förkunskaper
Inga, men det rekommenderas att deltagaren har förkunskaper i regler för transport av farligt gods inom ett eller flera transportslag.

Examen
Kursen avslutas med ett individuellt prov där deltagaren ska analysera verksamhet med farligt gods och ge exempel på olika riskreducerande åtgärder samt säkerställa att lag- och standardkrav uppfylls.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt kurskompendium.

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.
För anmälan och övriga villkor hänvisar vi till vår hemsida www.dgm.se.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *