Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

RID farligt gods på järnväg - MMA

Denna utbildning ger deltagaren en god inblick i de särskilda krav som gäller för transport av farligt gods på järnväg. Utbildningen är fördelaktig för dig som tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för järnvägstransport av farligt gods (RID).

Målgrupp

 • Avsändare och speditörer för järnvägstransport av farligt gods
 • Inspektörer och personal som genomför revision av verksamheter med farligt gods
 • Säkerhetsrådgivare för järnvägstransport av farligt gods

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Begränsningar och lättnader
 • Klassificering och identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Krav på cisternvagnar och tankcontainrar
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Märkning och skyltning av järnvägsvagnar, tankcontainer och container.
 • Transportbestämmelser
 • Särskilda bestämmelser för inrikes transporter.

Kurslängd
En dag

Förkunskaper
Det rekommenderas att deltagaren har förkunskaper i regelverket ADR, motsvarande de som erhålls genom vår utbildning ”ADR – farligt gods på väg”.

Examen
Kursen avslutas med skriftligt kunskapstest examen i klassrum.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s kurskompendium. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi RID (2019) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen. 

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.
För anmälan och övriga villkor hänvisar vi till vår hemsida www.dgm.se.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *