Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IMDG farligt gods till sjöss (web + 1 dag) - MMA

Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna utbildning i regelverket IMDG-koden. Utbildningen sker i två steg, där den inleds med en webbaserad utbildning som sedan följs upp med klassrumsundervisning där teori och övningar varvas. Då utbildningen också behandlar frågor runt multimodala transporter vänder den sig till både väg- och sjöspeditörer och samlastare. Den är också fördelaktig för dig som arbetar eller tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss.

Målgrupp

 • Avsändare av farligt gods för sjötransport
 • Sjö- och vägspeditör
 • Samlastare av farligt gods i lastbärare
 • Instruktörer och säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras till sjöss

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Begränsningar och lättnader
 • Klassificering och identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Tanktransport av farligt gods
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Märkning och etikettering av container och andra lastbärare
 • Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg)
 • Stuvning av farligt gods
 • Separationsbestämmelser
 • Östersjöavtalet

Kurslängd
Webbaserad utbildning + en (1) dag klassrumsundervisning

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. För klassrumsundervisning krävs dock att deltagaren genomfört webbutbildningen.

Examen
Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt
I kurspriset ingår en licens för genomförande av IMDG e-Learning, DGM:s handbok om transport av farligt gods till sjöss samt lunch och fika under dagen för klassrumsundervisning. Denna del ska vara genomförd innan deltagaren kommer till klassrumsundervisningen. Vid deltagande i lärarledd undervisning uppmanas deltagaren att ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi IMDG-koden (39-18) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.
Efter anmälan erhålls inloggnings uppgifter till vår e-Learning, detta inkluderar information om hur deltagaren kan kommunicera med läraren under den webbaserade utbildningen. Utöver inloggningsuppgifter kommer DGM:s handbok och ytterligare uppgifter för hemstudier att skickas till Er inom en vecka från det att anmälan inkommit.
Vid anmälan ska Ni ange det tillfälle då deltagaren önskar genomföra klassrumsundervisning och examination. Information med schema för klassrumsundervisningen delges deltagaren en vecka före kursstart.
Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 20 dagar.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *