Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IBC kontrollant - ARN

Denna utbildning syftar till att ge deltagaren kunskaper för att självständigt kunna utföra återkommande kontroller av IBC behållare enligt de krav som ställs i transportregelverken RID, ADR och IMDG-koden.

Utbildningen är godkänd av MSB och vid godkänt resultat anses deltagaren uppfylla de krav för att kunna utföra återkommande kontroller av IBC-behållare

Utbildningen är också en förberedelse för allmänna frågor och fallstudien som Du skall genomföra vid examinationen till säkerhetsrådgivare.

Målgrupp

  • Företag och personal som utför återkommande kontroll av IBC
  • Dessutom kan utbildningen ses som en fördjupningskurs för säkerhetsrådgivare eller instruktörer inom farligt gods

Innehåll

  • Lagar och regler inom farligt gods och teknisk kontroll
  • Gällande krav för tryckprovning med luft
  • Klassificering och identifiering av farligt gods
  • Konstruktions- och provningskrav på IBC
  • Krav vid användning av IBC
  • Krav på återkommande kontroll av IBC
  • Märkning och dokumentation för kontroll av IBC

Kurslängd
Två dagar

Förkunskaper
Inga, men det rekommenderas att deltagaren har förkunskaper inom teknisk kontroll.

Examen
Deltagaren ska genomföra ett praktiskt prov där examinator bedömer deltagarens färdigheter i att bedöma en IBC-behållare utifrån kraven för återkommande kontroll. Dessutom ska deltagaren genomföra en teoretisk examen. Båda proven ska genomföras med godkänt resultat för att erhålla intyg om att få genomföra återkommande kontroll av IBC-behållare.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt kurskompendium.

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.
För anmälan och övriga villkor hänvisar vi till vår hemsida www.dgm.se.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *