Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

ADR - Farligt gods på väg - MMA

Denna utbildning ger deltagaren grundläggande kunskaper i ADR-regelverket, dess innehåll och dess struktur. Deltagaren ska efter genomförd utbildning, med hjälp av regelverket, kunna färdigställa en sändning för transport av farligt gods samt svara på vilka krav som ställs vid lastning och genomförande av transport.

Målgrupp

 • Avsändare och speditörer för vägtransport av farligt gods
 • Inspektörer och personal som genomför revision av verksamheter med farligt gods

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Begränsningar och lättnader
 • Klassificering och identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Krav på tankar och tankcontainrar
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Märkning och skyltning av fordon, tankar och containrar
 • Transportbestämmelser
 • Särskilda bestämmelser för inrikes transporter.

Kurslängd
Fyra dagar

Förkunskaper
Inga

Examen
Kursen avslutas med skriftligt kunskapstest examen i klassrum.

Övrigt
I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods på väg. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi ADR (2019) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.

Pris avser en deltagare och är exklusive moms.
För anmälan och övriga villkor hänvisar vi till vår hemsida www.dgm.se.Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare, förnamn
 *
Deltagare, efternamn
 *
Email adress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, för- och efternamn
 *
Bolagsnamn
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Ev. mailadress för faktura
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *