Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IATA-DGR, Recurrent (cat 6) - ARN


Deltagaren får en repetitionsutbildning i regelverket IATA-DGR som uppfyller kraven för category 1, 3 och 6 (godkänd och ackrediterad av IATA). Den vänder sig till dig som ska uppdatera ditt intyg.

Målgrupp

·         Avsändare av farligt gods med flyg

·         Flygspeditör

·         Kontrollant (checkare) av farligt gods för flygtransport 

·         Instruktörer och säkerhetsrådgivare avseende farligt gods som transporteras med flyg

Innehåll

·         Tillämpningsområde och ansvarsfrågor

·         Begränsningar och lättnader

·         Klassificering och identifiering av farligt gods

·         Förpackningskrav

·         Märkning och etikettering av kollin

·         Krav på dokumentation (DGD och AWB)

·         Acceptance check

·         Bestämmelser för lastning, NOTOC m.m.

Kurslängd

Tre dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i engelska

Examen

Kursen avslutas med examen i klassrum. Vid godkänt resultat erhålls certifikat som registreras hos IATA.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods i luftfart. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi IATA-DGR (59th edition) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen. 

Schema

 

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare Förnamn
 *
Deltagare Efternamn
 *
Telefon
 *
E-postadress
 *
Ev. specialkost
Beställare, För- och Efternamn
 *
Företag
 *
Organisationsnummer
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *