Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Säkerhetsrådgivare - Repetition inför MSB prov (1 dag)

Detta är en repetitionsdag som består i att deltagaren genomför diagnostiska prov inom de områden som hen ska examineras inom. De diagnostiska proven är uppbyggda på samma sätt som MSB:s examination och finns i följande typer:

·         Allmänna frågor

·         Regelverk Väg (ADR)

·         Regelverk Järnväg (RID)

·         Regelverk Sjö (IMDG)

·         Regelverk Flyg (ICAO-TI/IATA-DGR)

Deltagaren får direkt efter provet en genomgång av svaren och hjälp inom de områden som eventuellt måste förbättras.

Denna kurs genomförs alltid dagen innan MSB:s examinationstillfällen, vid Karolinen i Karlstad.

Examen

Kursen bedrivs genom diagnostiska prov som rättas och utvärderas i syfte att ge deltagaren hjälp på de områden som eventuellt måste förbättras inför MSB:s examination

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika. Deltagaren ombeds att inför kursen meddela de prov som man anmälts för hos MSB.

OBS! Anmälan till MSB examination sker direkt till MSB (www.msb.se)

 

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad