Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IMDG Farligt gods till sjöss - MMA


Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna i regelverket IMDG-koden. Utbildningen sker i form av  klassrumsundervisning där teori och övningar varvas. Då utbildningen också behandlar frågor runt multimodala transporter vänder den sig till både väg- och sjöspeditörer och samlastare. Den är också fördelaktig för dig som arbetar eller tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss. 

Målgrupp

·         Avsändare av farligt gods för sjötransport

·         Sjö- och vägspeditör

·         Samlastare av farligt gods i lastbärare

·         Instruktörer och säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras till sjöss

Innehåll

·         Tillämpningsområde och ansvarsfrågor

·         Begränsningar och lättnader

·         Klassificering och identifiering av farligt gods

·         Förpackningskrav

·         Tanktransport av farligt gods

·         Märkning och etikettering av kollin

·         Märkning och etikettering av container och andra lastbärare

·         Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg))

·         Stuvning av farligt gods

·         Separationsbestämmelser

·         Östersjöavtalet

Kurslängd

Två dagar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Examen

Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods på väg och till sjöss. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi IMDG-koden (38-16) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.


Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad