Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IMDG Farligt gods till sjöss - MMA


Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna i regelverket IMDG-koden. Utbildningen sker i form av  klassrumsundervisning där teori och övningar varvas. Då utbildningen också behandlar frågor runt multimodala transporter vänder den sig till både väg- och sjöspeditörer och samlastare. Den är också fördelaktig för dig som arbetar eller tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss. 

Målgrupp

·         Avsändare av farligt gods för sjötransport

·         Sjö- och vägspeditör

·         Samlastare av farligt gods i lastbärare

·         Instruktörer och säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras till sjöss

Innehåll

·         Tillämpningsområde och ansvarsfrågor

·         Begränsningar och lättnader

·         Klassificering och identifiering av farligt gods

·         Förpackningskrav

·         Tanktransport av farligt gods

·         Märkning och etikettering av kollin

·         Märkning och etikettering av container och andra lastbärare

·         Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg))

·         Stuvning av farligt gods

·         Separationsbestämmelser

·         Östersjöavtalet

Kurslängd

Två dagar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Examen

Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods på väg och till sjöss. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi IMDG-koden (38-16) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.


Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Kursens namn
 *
Deltagare Förnamn
 *
Deltagare Efternamn
 *
E-postadress
 *
Mobil
 *
Ev. specialkost
Beställare, För- och Efternamn
 *
Organisationsnummer
 *
Företag
 *
Fakturaadress
 *
Postnummer
 *
Ort
 *
Fakturareferens
 *
Betalingsmetode
 *