Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Säkerhetsrådgivare - Repetition inför MSB prov (2 dagar)

I vår två dagarskurs ges en djupare repetition av de kunskaper som krävs för att genomföra MSB:s examination. För dig som inte arbetat så mycket i regelverken eller du som ska skriva första gången rekommenderar vi en denna tvådagars genomgång inför examinationen.

Dag 1 består i att deltagaren får en genomgång samt övningsuppgifter inom det eller de regelverk som hen ska examineras inom. Deltagaren får arbeta självständigt med arbetsuppgifterna som sedan gås igenom gemensamt med de som berörs.

Dag 2 innebär att vi fångar upp de som valt att endast ha en dag uppdatering och dagen består i att deltagaren genomför diagnostiska prov inom de områden som hen ska examineras inom. De diagnostiska proven är uppbyggda på samma sätt som MSB:s examination och finns i följande typer:

·         Allmänna frågor

·         Regelverk Väg (ADR)

·         Regelverk Järnväg (RID)

·         Regelverk Sjö (IMDG)

·         Regelverk Flyg (ICAO-TI/IATA-DGR)

Deltagaren får direkt efter provet en genomgång av svaren och hjälp inom de områden som eventuellt måste förbättras.

Denna kurs genomförs alltid dagen innan MSB:s examinationstillfällen, vid Karolinen i Karlstad.

Examen

Kursen bedrivs genom diagnostiska prov som rättas och utvärderas i syfte att ge deltagaren hjälp på de områden som eventuellt måste förbättras inför MSB:s examination

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika. Deltagaren ombeds att inför kursen meddela de prov som man anmälts för hos MSB.

OBS! Anmälan till MSB examination sker direkt till MSB (www.msb.se)

 

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad