Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

ADR Farligt gods på väg

Denna utbildning ger deltagaren grundläggande kunskaper i ADR-regelverket, dess innehåll och dess struktur. Utbildningen är fördelaktig för dig som tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för vägtransport av farligt gods (ADR).

Målgrupp

  • Avsändare och speditörer för vägtransport av farligt gods
  • Inspektörer och personal som genomför revision av verksamheter med farligt gods

·         Säkerhetsrådgivare för vägtransport av farligt gods

Innehåll

·         Tillämpningsområde och ansvarsfrågor

  • Begränsningar och lättnader
  • Klassificering och identifiering av farligt gods
  • Förpackningskrav
  • Krav på tankar och tankcontainrar
  • Märkning och etikettering av kollin
  • Märkning och skyltning av fordon, tankar och containrar
  • Transportbestämmelser

·         Särskilda bestämmelser för inrikes transporter.

Kurslängd

Fyra dagar

Förkunskaper

Inga

Examen

Kursen avslutas med skriftligt kunskapstest examen i klassrum. För dig som ska bli säkerhetsrådgivare föreslås att du kompletterar med vår kursdag ”repetition inför MSB prov”.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika samt DGM:s handbok om transport av farligt gods på väg och till sjöss. Deltagaren uppmanas ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi ADR (2017) genom vår webbshop. För dig som inte önskar köpa eget regelverk, finns det att för utlåning under utbildningen.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad