Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

ADR Förare - Styckegods Repetition

Deltagaren får en repetitionsutbildning för förare av farligt gods, styckegods (ADR). Undervisningen sker lärarledd under två (2) dagar i lektionssal.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förare som skall ha ett uppdaterat ADR-intyg, styckegods

Innehåll

  • Lagstiftning och regler för transport av farligt gods
  • Ansvarsförhållanden och skyldigheter
  • Krav på förpackningar och märkning av kollin
  • Transporthandlingar
  • Krav på märkning och etikettering av fordon och containrar
  • Transportbestämmelser, samlastning och utrustning
  • Undantag och lättnader
  • Åtgärder vid olycka och spill, samt första hjälpen (praktiska övningar)

Förkunskaper

Giltigt förarintyg (ADR).

Examen

Kursen avslutas med MSB:s examen i klassrum. Resultat registreras hos MSB.

Övrigt

Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad