Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Farligt gods och avfall

Deltagaren får här en utbildning som ger grundläggande kunskaper om de regler som gäller då man ska transportera farligt avfall som också är farligt gods. Undervisningen sker genom lärarledda teorilektioner som varvas med övningar där deltagaren får arbeta både individuellt och i grupp. Utbildningen riktar sig till miljösamordnare, personal på avfallsstationer, transportörer och övriga involverade i hantering av farligt avfall.

Målgrupp

 • Miljösamordnare
 • Avfallsstationer
 • Transportörer
 • Övrig personal involverad i avfallshantering

Innehåll

 • Grundläggande om regler, lagar och ansvar
 • Transportregler (ADR) och avfallsförordningen
 • Identifiera och klassificera farligt avfall och farligt gods
 • Krav på förpackningar och IBC:er
 • Att välja förpackning och krav på märkning av kollin
 • Märkning och etikettering av containrar och lastbärare
 • Krav på dokumentation
 • Transportbestämmelser

Förkunskaper

Inga.

Examen

Kursen avslutas med teoretisk examen i klassrum.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad