Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

IMDG Sjötransporter

Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna utbildning i regelverket IMDG-koden. Utbildningen sker i form av  klassrumsundervisning där teori och övningar varvas. Då utbildningen också behandlar frågor runt multimodala transporter vänder den sig till både väg- och sjöspeditörer och samlastare. Den är också fördelaktig för dig som arbetar eller tänkt dig att examineras till säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss.

Målgrupp

 • Avsändare av farligt gods för sjötransport
 • Sjö- och vägspeditör
 • Samlastare av farligt gods i lastbärare
 • Instruktörer och säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras till sjöss

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Begränsningar och lättnader
 • Klassificering och identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Tanktransport av farligt gods
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Märkning och etikettering av container och andra lastbärare
 • Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg)
 • Stuvning av farligt gods
 • Separationsbestämmelser
 • Östersjöavtalet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Examen

Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika.

Pris

Datum och tid

Plats

Kontakt detaljer

Online bokningsblankett

Frist för anmälan har passerad